Inspecties

Bij Dakbeheer Limburg staat de gezondheid van uw platte dak voorop. Door alle aspecten van het dak uitgebreid te inspecteren en in kaart te brengen, ontstaat een goed beeld van de fysieke en technische gesteldheid van uw bestaande of nieuwe dak. Deze allesomvattende gezondheidscheck van uw dak bestaat uit:

• Visuele inspecties
• Inventarisatie van de dakconstructie, waaronder dampremmende lagen, isolatie en dakbedekking
Conditiemeting van alle aanwezige dakbouwdelen
• Opmeten daken en detailleringen
• Uitgebreide rapportage van alle dakdetails

Conditiemeting
Voor de afzonderlijke onderdelen van het platte dak voert Dakbeheer Limburg een conditiemeting uit, conform de Europese norm NEN 2767. Deze meting geeft een helder beeld van de technische onderhoudstoestand van alle aanwezige dakbouwdelen, waaronder dakopstanden, randafwerkingen, HWA’s, dikte en type van de isolatie, dilataties, dakdoorvoeren en overige dakdetails. De meetresultaten geven inzicht in de werkzaamheden aan het platte dak op korte of lange termijn. Een conditiemeting is een goede basis voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Ook kan met een conditiemeting worden getoetst of de maatregelen in een bestaand onderhoudsplan toereikend zijn of moeten worden aangepast. Daarmee wordt tevens het benodigde onderhoudsbudget duidelijk, waardoor een conditiemeting een ideaal instrument is voor beheersing van de onderhoudskosten.

Samenvattend heeft een conditiemeting de volgende doelstellingen:

  • Monitoren van de bouwtechnische onderhoudstoestand van het platte dak
  • Beheersen van onderhoudskosten
  • Prioriteiten in onderhoudsmaatregelen vaststellen
  • Afstemmen van het onderhoudsbeleid op de actuele toestand
  • Basis voor opstellen meerjarenonderhoudsplan (MJOP)