Dakonderhoud

Onderhoudsabonnementen

Platte daken hebben veel (na)zorg en aandacht nodig. Preventief periodiek onderhoud verlengt de levensduur van uw platte dak aanzienlijk. Om uw platte dak in topconditie te houden, biedt Dakbeheer Limburg diverse onderhoudsabonnementen aan:

Basis onderhoudsabonnement, inclusief:

 • Periodieke visuele inspecties en reinigen dakonderhoud van alle bereikbare dakvlakken
 • Uitvoeren van kleine reparaties en herstellen van niet-structurele gebreken
 • Controle op mechanische beschadigingen, chemische vervuiling, scheuren door verzakkingen en bijzondere bouwfysische veranderingen
 • Eenvoudige rapportage

Preventief onderhoudsabonnement, inclusief:

 • Basis onderhoudsabonnement als boven vermeld, inclusief correctief onderhoud ter voorkoming van calamiteiten
 • Vervaardiging van een digitale plattegrond van het platte dak
 • Inventarisatie algemene dakgegevens
 • Inspectie dakbouwdelen
 • Rapportage van bevindingen en werkzaamheden
 • Melding ernstige gebreken
 • Advies correctief onderhoud
 • Uitvoerige rapportage

ALL-IN onderhoudsabonnement, inclusief:\

 • Preventief onderhoudsabonnement als boven vermeld
 • Eindrapportage
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) , inclusief plan van aanpak. Hiermee voldoet u als opdrachtgever tevens aan uw wettelijke zorgplicht
 • Jaarlijkse rapportage
 • Het gehele dakencomplex wordt ééns per vijf jaar grondig geïnspecteerd en geëvalueerd door middel van een rapportage

Maatwerk onderhoudsabonnement:

 • De inhoud van dit abonnement wordt bepaald in nauw overleg met de opdrachtgever en op basis van een conditiemeting.

Op alle onderhoudsabonnementen zijn de algemene voorwaarden 
van Dakbeheer Limburg van toepassing.